Privacy Policy

Upphovsrätt Villkor för användande av webbplatsen www.flods.se:

När Du går in på www.flods.se godkänner Du följande villkor: webbplatsen och dess innehåll såväl som disponering av informationen på varje sida ägs till fullo av Flods Produktionsbyrå, och Flods Produktionsbyrå förbehåller sig alla rättigheter i detta avseende.

Du har endast rätt att spara utdrag ur www.flods.se på din dator och skriva ut kopior till personligt, icke kommersiellt bruk. Du har rätt att utnyttja och distribuera (sprida) mindre utdrag av www.flods.se genom att skapa länkar som pekar hit eller via Internets söktjänster.

Varje annat nyttjande, reproduktion, översättning, tillpassning eller andra former av ändring, distribution eller arkivering kan bara ske efter skriftligt godkännande från Flods Produktionsbyrå.

De upplysningar som Du finner på webbplatsen kan, trots våra ansträngningar, ibland inte vara helt uppdaterade. Flods Produktionsbyrå påtager sig inte ansvar för eventuella fel eller brister på webbplatsen. Beslut som Du tar med grund i information Du hittat på webbplatsen är på ditt eget ansvar.

Flods Produktionsbyrå påtager sig inget ansvar för vare sig direkta eller indirekta förluster av något slag som kommer av ditt besök på och nyttjande av www.flods.se eller någon del av informationen som finns där.

Flods Produktionsbyrå påtager sig inget ansvar för innehållet på webbplatser, varigenom Du fått tillgång till www.flods.se eller webbplatser som Du fått tillgång till via länkar på www.flods.se. Flods Produktionsbyrå påtager sig alltså inget ansvar för material på andra webbplatser.

Integritet

Tack för ditt besök på www.flods.se och ditt intresse för våra produkter och tjänster. Vi vill att Du skall känna dig trygg inför att besöka www.flods.se och vi försäkrar dig att dina personliga uppgifter behandlas säkert av oss. Personliga uppgifter som vi får av dig används uteslutande som ett medel för oss att hjälpa dig. Upplysningarna används på följande sätt:

Informationen samlas in och sparas så att vi kan uppfylla dina krav på information och förse dig med de produkter, tjänster och publikationer som Du har behov av.

Alla besök på www.flods.se registreras så att vi kan se vilka delar av webbplatsen som är mest besökta, och därigenom anpassa informationen till besökarnas behov.

Vi säljer inte några av de upplysningar vi mottager.

Var dock uppmärksam på att det kan finnas länkar på www.flods.se som pekar på andra webbplatser än Flods Produktionsbyrås. Flods Produktionsbyrå tar inte på sig ansvaret för dessa webbplatsers praxis vad gäller integritet.

Cookies

Vi använder cookies för att identifiera användare som unika men anonyma individer. Det hjälper oss att registrera antalet besökare samt ger oss statistik och information om hur många användare vi har på sidan och vad de gör.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar

Miljöpolicy

Flods Produktionsbyrå följer aktuell miljölagstiftning. Vi uppdaterar kontinuerligt och förbättra oss, med uppföljning och implementering av nya miljömål i vårt arbete för en bättre miljö.

Vår målsättning är att använda leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som värnar om miljön. Flods Produktions-byrå ska se till att miljöarbetet efterlevs i hela företaget och att vår personal har god kännedom i miljöfrågor.

Vi följer regelbundet upp och reviderar våra övergripande och detaljerade miljömål.

Kvalitetspolicy

Flods Produktionsbyrå utför sina tjänster på ett sådant sätt som motsvarar våra kunders uppställda krav och förväntningar.

Flods Produktionsbyrå arbetar affärsmässigt för att tillgodose våra kunders uppställda mål. Vi för alltid en öppen och effektiv kommunikation med våra kunder, partners, myndigheter, leverantörer, sidoentreprenörer och av våra kunder utsedda kontaktpersoner.

Våra kunder ska uppfatta att kvaliteten av vårt arbete i verksamheten kontinuerligt förbättras.

Flods Produktionsbyrå ska i sitt arbete alltid tillse så att lagar, förordningar och föreskrifter följs.

Vår personal ska vara kompetent och engagerad inför sina arbetsuppgifter. Personalen skall även känna ett personligt ansvar för de arbetsuppgifter de har att utföra. Personalen skall kontinuerligt fortbildas.

Alla ärenden dokumenteras i bolagets datasystem som ska ligga till grund för analys och uppföljning av insatser till våra kunder och för vår egenkontroll.

E-mail: info@flods.se